Bogføring, herunder advokatbogholderi.

Vi tilbyder bogføring til mindre og mellemstore virksomheder.

Dette frigiver ressourcer til fokus på din virksomheds kerneområde.

Bogføringen giver din virksomhed struktur på håndteringen af kvitteringer, fakturaer og overblik over momsregnskabet.

Advokatbogholderi

Vi tilbyder at varetage klient- og finansbogholderiet for advokater i overenstemmelse med de krav, der er til daglig bogføring af klientmidler, den daglige regulering af klienttilsvar og månedsafstemninger mv. jf. klientkontovedtægten.

Varetagelsen sker fra vores kontor på baggrund af scannede bilag enten online på advokatens regnskabsprogram eller på eget regnskabsprogram.

Vi tilbyder endvidere assistance ved advokatvirksomheders faste bogholders fravær f.eks under ferie, kurser eller sygdom.

Alt samarbejde aftales individuelt og tilpasses efter den enkelte virksomheds behov.